Czym jest upadłość konsumencka?

upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka jest idealny rozwiązaniem dla fizycznych osób, które posiadają zadłużenie, nie są w stanie go spłacić a dodatkowo nie mają pracy lub ich stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy.

Upadłość, zwana często bankructwem, to procedura która zostaje uruchomiona w przypadku, kiedy dłużnik jest niewypłacalny. W takiej sytuacji wszyscy wierzyciele mogą wspólnie dochodzić swoich roszczeń, zaś upadłość to uniwersalna egzekucja, którą prowadzi się właśnie na rzecz wszystkich wierzycieli. Polskie prawo zezwala na częściową restrukturyzację firmy dłużnika, bądź zwolnienie go ze spłaty niektórych długów (jeśli jest on niewypłacalny). Decyzję o postępowaniu upadłościowym wydaje sąd właściwy sprawom tego typu.

Jak napisać wniosek o upadłość, jak ją przeprowadzić oraz jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

Upadłość konsumencka jest dla każdej osoby, która utraciła z przyczyn niezależnych zdolność do spłaty swoich zobowiązań wobec dłużników. Aby jednak wszcząć taki proces musimy posiadać jakiś majątek, który będzie zlicytowany a dochód z niego przeznaczony na spłatę wierzycieli. Wniosek o upadłość dłużnik składa w sądzie nie później niż do 12 tygodni od decyzji ogłoszenia upadłości wraz z udokumentowanym majątkiem, podaniem przyczyn niewypłacalności oraz z załączeniem dowodów o zaciągniętych pożyczkach czy kredytach.

Bankructwo konsumenckie mogą ogłosić w świetle prawa nie tylko podmioty fizyczne, ale także firmy. Zanim jednak zdecydujemy się na tak radykalny krok, warto zastanowić się nad przeprowadzeniem procesu restrukturyzacji, który pozwoli na usprawnienie procesów wewnętrznych firmy. Proces restrukturyzacji nie daje nam jednak pewności na polepszenie warunków firmy na rynku. To długi i żmudny proces zmian w strukturze kapitałowej i organizacji firmy. Jeśli jednak powyższy proces nie przyniósł oczekiwanych zmian w firmie pozostaje nam ogłoszenie upadłości firmy lub sprzedaż zadłużonej spółki z o.o.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz