Jak szybko uzyskać rozwód kościelny?

rozwód kościelnyMałżeństwo to bardzo piękny, krok w przyszłość dwojga bliskich sobie osób. Powinien być to jednak świadomy krok a osoba przystępująca do sakramentu nie powinna niczego ukrywać, co mogłoby mieć wpływ na dalsze życie w małżeństwie. Jednak coraz częściej zdarza się wręcz odwrotnie, jedna ze stron ukryła coś ważnego, o czym powinna poinformować drugą połówkę przed ślubem. W takim wypadku pozostaje tylko rozwód kościelny. Jak szybko uzyskać rozwód kościelny? Jakie mogą być powody rozwodu kościelnego? Zacznijmy od tego, iż w prawie kanonicznym nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny, ale unieważnienie małżeństwa.
Na początku naszych starań o takie unieważnienie musimy otrzymać rozwód cywilny. Kompletność wymaganych dokumentów i stawianie się na rozprawach może istotnie przyspieszyć jego przebieg. Kolejnym krokiem jest złożenie skargi powodowej do Sądu Biskupiego. Tutaj musimy w bardzo szczegółowy sposób opisać powody rozwodu kościelnego, a także obszerny przebieg naszego małżeństwa.
Jakie zatem są powody unieważnienia małżeństwa?

Może być to nie skonsumowanie małżeństwa, choroba zatajona przez jednego z małżonków, niechęć posiadania potomstwa, ukrywana bezpłodność, ukrywanie wyniszczających nałogów, impotencja, ukrywanie poprzedniego małżeństwa, które jest nierozwiązane czy konflikty na tle wiary. Aby dowieść zarzucanych drugiej osobie win, należy przedstawić materiały dowodowe, świadków, którzy mogą i są w stanie poświadczyć nasze zarzuty. Materiałem dowodowym w sprawie może być zaświadczenia, karty lekarskie, nagrania, zdjęcia czy inne dokumenty na mocy, których zostanie unieważnione nasze małżeństwo. Im bardziej dokładne i mocne będą to dowody, tym szybciej odbędzie się proces.
Koszt rozwodu kościelnego jest współmierny do czasu oczekiwania na zakończenie procesu. W koszty oczywiście wpisane są wizyty u adwokata, wynajęcie go, aby nas reprezentował, koszty sądowe i manipulacyjne. Kwota, jaką nam przyjdzie zapłacić za unieważnienie naszego małżeństwa może sięgać aż 10tysiecy złotych.
Rozwiązanie małżeństwa kościelnego dokonuje się jedynie przez akt władzy papieskiej, czyli dyspensy a takowe możemy uzyskać przez udzielenie dyspensy o małżeństwa niedopełnionego, „przywileju pawiowego” czy mocą pełni władzy papieskiej. Wydania samej decyzji nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. Pozostaje nam cierpliwie czekać. Rozwiązanie, małżeństwa niedopełnionego następuje wtedy, gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane lub np. mężczyzna lub kobieta cierpi na impotencję, czego nie ujawniła przed ślubem.
Ostatnim rozwiązaniem jest separacja w prawie kościelnym, czyli całkowita rozdzielność mieszkaniowa przez określony czas. Jednak wtedy żadne z małżonków nie może ponownie zawrzeć ślubu kościelnego. Ponadto z pewnością nie jest to sposób na szybki rozwód.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz